rozpoznawanie mowy

Zajęcia logopedyczne dzieci z uszkodzonym narządem słuchu

Rehabilitacja oraz zajęcia logopedyczne dziecka , które posiada wadę słuchu jest procesem dość długotrwałym, który wymaga pełnego zaangażowania zarówno ze strony rodziców, specjalistów oraz samego dziecka. Rozpoczyna się to od uświadomienia dziecku o istnieniu dźwięku, poprzez jego zlokalizowanie, aż do momentu rozwoju mowy. W procesie takiej rehabilitacji ogromne znaczenie czytaj więcej

Tags: identyfikacja dźwięku, logopeda, rozpoznawanie mowy, terapia logopedyczna, zajęcia logopedyczne [...]